آفر های ویژه بدون ستاپ دیتاسنتر هتزنر آلمان

سرور های بدون ستاپ قیمت سرور ها 24 ساعت اعتبار دارد تاریخ به روز رسانی 15  اسفند ماه EX4 - SB27 CPU : Intel® Core™ i7 - 2600 RAM : 16G Ram DDR3 Hard : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s HDD Port : 1Gbps Port - 10TB Outbound IP : 1 * IPv4 ماهانه 27 یورو 110700 ...