مخصوص میزبانی وب سایت های پربازدید کشور ایران دیتاسنتر آسیاتک
IR1G
280,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2620 - Processor 1*1800 MHz CPU
 • 1GB Ram DDR3 RAM
 • 20 GB SAS Hard
 • 100Mbps Share Port
 • 1 IP
 • 1TB Bandwidth
IR2G
525,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 - Processor 1*1800 MHz CPU
 • 2GB Ram DDR4 RAM
 • 40 GB SAS Hard
 • 400Mbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR4G
700,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 - Processor 2*1800 MHz CPU
 • 4GB Ram DDR3 RAM
 • 80 GB SAS Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR6G
980,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 Processor 4*1800 MHz CPU
 • 6GB Ram DDR3 RAM
 • 100 GB SAS Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR8G
1,330,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 Processor 4*2000 MHz CPU
 • 8GB Ram DDR4 RAM
 • 150 GB Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR12G
1,750,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2620 Processor 8*2000 MHz CPU
 • 12GB Ram DDR4 RAM
 • 100 GB Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR-VPS-1G
از 280,000 تومان/monthly
  CPU | 1 Core Xeon
  RAM | 1 GB DDR3
  Hard | 25 GB SAS 10K
  BW | 600 GB
  Port | 1Gb