مخصوص میزبانی وب سایت های پربازدید کشور ایران دیتاسنتر آسیاتک
IR2G
200,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 - Processor 1*2000 MHz CPU
 • 2GB Ram DDR4 RAM
 • 40 GB NVME Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR4G
300,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 - Processor 1*2000 MHz CPU
 • 4GB Ram DDR4 RAM
 • 80 GB NVME Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR6G
450,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 Processor 4*1800 MHz CPU
 • 6GB Ram DDR4 RAM
 • 100 GB NVME Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
IR8G
700,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ Xeon 2660 Processor 4*2000 MHz CPU
 • 8GB Ram DDR4 RAM
 • 150 GB NVME Hard
 • 1Gbps Share Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth