مخصوص میزبانی وب سایت های پربازدید کشور ایران دیتاسنتر آسیاتک
IR1G
220,000 تومان/monthly
  • Intel® Core™ Xeon 2620 - Processor 1*1800 MHz CPU
  • 1GB Ram DDR3 RAM
  • 20 GB SAS Hard
  • 100Mbps Share Port
  • 1 IP
  • 1TB Bandwidth
IR2G
412,500 تومان/monthly
  • Intel® Core™ Xeon 2660 - Processor 1*1800 MHz CPU
  • 2GB Ram DDR4 RAM
  • 40 GB SAS Hard
  • 400Mbps Share Port
  • 1 IP
  • Unlimit Bandwidth
IR4G
550,000 تومان/monthly
  • Intel® Core™ Xeon 2660 - Processor 2*1800 MHz CPU
  • 4GB Ram DDR3 RAM
  • 80 GB SAS Hard
  • 1Gbps Share Port
  • 1 IP
  • Unlimit Bandwidth
IR6G
770,000 تومان/monthly
  • Intel® Core™ Xeon 2660 Processor 4*1800 MHz CPU
  • 6GB Ram DDR3 RAM
  • 100 GB SAS Hard
  • 1Gbps Share Port
  • 1 IP
  • Unlimit Bandwidth
IR8G
1,045,000 تومان/monthly
  • Intel® Core™ Xeon 2660 Processor 4*2000 MHz CPU
  • 8GB Ram DDR4 RAM
  • 150 GB Hard
  • 1Gbps Share Port
  • 1 IP
  • Unlimit Bandwidth
IR12G
1,375,000 تومان/monthly
  • Intel® Core™ Xeon 2620 Processor 8*2000 MHz CPU
  • 12GB Ram DDR4 RAM
  • 100 GB Hard
  • 1Gbps Share Port
  • 1 IP
  • Unlimit Bandwidth
IR-VPS-1G
De 220,000 تومان/monthly
    CPU | 1 Core Xeon
    RAM | 1 GB DDR3
    Hard | 25 GB SAS 10K
    BW | 600 GB
    Port | 1Gb