سرور مجازی مخصوص فایل سرور
DE-VDS 6G
از 109,900 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 2*2000 MHz CPU
 • 6 GB RAM
 • 200 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
DE-VDS 8G
از 157,000 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 2*2000 MHz CPU
 • 8 GB RAM
 • 300 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
DE-VDS 12G
از 235,500 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 4*2000 MHz CPU
 • 12 GB RAM
 • 500 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
DE-VDS 16G
از 314,000 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 4*2000 MHz CPU
 • 16 GB RAM
 • 800 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
DE-VDS 24G
از 408,200 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 6*2000 MHz CPU
 • 24 GB RAM
 • 600 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
DE-VDS 32G
از 502,400 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 6*2000 MHz CPU
 • 32 GB DDr4 RAM
 • 800 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth