مخصوص ریموت دسکتاپ و حساب پی پال کشور آلمان دیتاسنتر هتزنر
VX1
از 385,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-6700 Processor 1*2000 MHz CPU
 • 2GB Ram DDR4 RAM
 • 100 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
VX2
از 495,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-6700 Processor 1*2000 MHz CPU
 • 4GB Ram DDR4 RAM
 • 100 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
VX3
از 605,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-6700 Processor 2*1800 CPU
 • 4GB Ram DDR4 RAM
 • 200 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
VX4
از 715,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-6700 Processor 2*2000 MHz CPU
 • 6GB Ram DDR4 RAM
 • 400 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth
VX5
از 990,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-6700 Processor 4*1800 MHz CPU
 • 8 GB Ram DDR4 RAM
 • 500 GB Hard
 • 1Gbps Port
 • 1 IP
 • Unlimit Bandwidth