سرور اختصاصی هتزنر سری SX
SX60
1,117,800 تومان/monthly
 • Intel ® Core™ i7-2600 CPU
 • 16G Ram DDR3 RAM
 • 4 x 4 TB SATA 6 Gb/s HDD Hard
 • 1Gbps Port Port
 • 1 * IPv4 IP
1,117,800 تومان هزینه راه اندازی
SX130
2,251,800 تومان/monthly
 • Intel ® Core™ i7-3770 CPU
 • 32G Ram DDR3 RAM
 • 7 x 4 TB SATA 6 Gb/s HDD Hard
 • 1Gbps Port Port
 • 1 * IPv4 IP
2,251,800 تومان هزینه راه اندازی
SX290
3,709,800 تومان/monthly
 • Intel ® Xeon ® E3-1245(3.4ghz) CPU
 • 32G Ram DDR3 RAM
 • 15 x 4 TB SATA 6 Gb/s HDD Hard
 • 1Gbps Port Port
 • 1 * IPv4 IP
3,709,800 تومان هزینه راه اندازی