سرور مجازی RAID 10 سرور مجازی رید 10 با 4 برار سرعت خواندن و 2 برابر سرعت نوشت اطلاعات
VDS12G
از 1,040,000 تومان/monthly
 • Intel Xeon E5-1650V3 (4000 MHz) CPU
 • 2Core Core CPU
 • 12 GB Ram DDR4 RAM
 • 200 GB Hard
 • 10 4x read 2x write speed RAID
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
VDS16G
از 1,430,000 تومان/monthly
 • Intel Xeon E5-1650V3 (4000 MHz) CPU
 • 4Core Core CPU
 • 16 GB Ram DDR4 RAM
 • 400 GB Hard
 • 10 4x read 2x write speed RAID
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
VDS24G
از 2,080,000 تومان/monthly
 • Intel Xeon E5-1650V3 (6000 MHz) CPU
 • 4Core Core CPU
 • 24 GB Ram DDR4 RAM
 • 600 GB Hard
 • 10 4x read 2x write speed RAID
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
VDS32G
از 2,990,000 تومان/monthly
 • Intel Xeon E5-1650V3 (4000 MHz) CPU
 • 6Core Core CPU
 • 32 GB Ram DDR4 RAM
 • 600 GB Hard
 • 10 4x read 2x write speed RAID
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth