25% تخفیف همیشگی و 40% تخفیف یک ساله

فروش ویژه با 25 % تخفیف همیشگی کپن تخفیف : 25 تخفیف برای پرداخت های ماهانه و 3ماه قابل استفاده است هر یورو 4900 تومن .با سفارش سرویس یک ساله هزینه 6 ماه از شما دریافت میشود و 6 ماه دیگر رایگان اعمال ...

اطلاعیه کاهش هزینه نرخ ارز درگاه سرور مجازی

از آنجایی که تعرفه یورو برای سرور های مجازی به صورت ثابت در درگاه ها 5200 تومان تنظیم شده بود و با توجه به کاهش یورو به صورت درصدی هزینه تعرفه یورو سرور های مجازی را کاهش دادیم.
از این پس تعرفه سرور های مجازی به 4900 تومان تنظیم شده و کلیه سفارشات و تمدید ها با این تعرفه محاسبه می گردد.