پیشنهادهای ویژه سرور مجازی OVH فرانسه
Special 4G OVH
از 125,000 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 1*2000 MHz CPU
 • 4 GB DDR4 RAM
 • 100 GB HDD Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
75,000 تومان هزینه راه اندازی
Special 8G OVH
از 212,500 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 1*2000 MHz CPU
 • 8 GB DDR4 RAM
 • 200 GB HDD Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
75,000 تومان هزینه راه اندازی
Special 8G OVH 400HDD
از 275,000 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 1*2000 MHz CPU
 • 8 GB DDR4 RAM
 • 400 GB HDD Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
75,000 تومان هزینه راه اندازی
Special 12G OVH
از 337,500 تومان/monthly
 • Intel® Xeon 1650v3 Core 2*2000 MHz CPU
 • 12 GB DDR4 RAM
 • 300 GB HDD Hard
 • 1Gbps Port
 • Unlimit Bandwidth
75,000 تومان هزینه راه اندازی