سرور اختصاصی آلمان دیتاسنتر هتزنر سری Haswell
EX40
1,421,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm Hard
 • 1 Gbit/s Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s Port
 • 1 * IPv4 IP
EX40-Hybrid
2,001,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm + 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1 Hard
 • 1 Gbit/s Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s Port
 • 1 * IPv4 IP
2,001,000 تومان هزینه تنظیم
EX40-SSD
1,711,000 تومان/monthly
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1 Hard
 • 1 Gbit/s Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s Port
 • 1 * IPv4 IP
پهنای باند
577,100 تومان به صورت یک بار